Ochrana osobních údajů

Registrovaní uživatelé RALLYLIFE.cz požívají maximální péče a ochrany ze strany provozovatele serveru. Všechny získané osobní údaje podléhají ochraně dle zákona. RALLYLIFE.cz je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU).

Proč se zabývat ochranou osobních údajů?

Protože se jedná o součást ochrany osobnosti. Pokud se k sobě mají lidé chovat slušně, pak by součástí tohoto slušného chování mělo být i odpovědně nakládat s jejich osobními údaji. Povinnosti stanovené zákonem na ochranu osobních údajů představují pouze uzákonění něčeho, co slušní lidé, kteří mají k dispozici osobní údaje jiných lidí, stejně dělají. Ochrana osobních údajů by tak měla být součástí lidské slušnosti.

Plnit povinnosti stanovené zákonem na ochranu osobních údajů je třeba, protože za jejich neplnění hrozí sankce. S těmito povinnostmi se člověk nemusí ztotožnit, může na ně nadávat, ale pokud je neplní, vystavuje se tak postihu. Je to obdobné jako placení daní. Platit daně a vyplňovat daňová přiznání je velká otrava, která nás připravuje o čas i peníze. Pokud bychom však daně neplatili, vystavujeme se buď finančnímu nebo jinému postihu (např. trest odnětí svobody). S ochranou osobních údajů je to v tomto smyslu stejné jako s daněmi. Sankce za nerespektování ochrany osobních údajů jsou přitom ve srovnání se sankcemi za neplacení daní mnohem přísnější.

Jelikož při provozu serveru RALLYLIFE.cz, respektive některých jeho částí dochází ke zpracování osobních údajů, splnil vydavatel serveru, společnost INUA s.r.o., povinnost registrovat se u Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU).

Registrační sestava (zkrácená):

Reg. Číslo subjektu: 00037195
Datum registrace: 24.5.2010
Identifikace subjektu: INUA s.r.o.
IČO: 25392352

Účel zpracování osobních údajů (dle reg. zápisu):

Zápis do registru uživatelů specializovaného motoristického serveru

Registr mj. umožňuje přesvědčit se, zda určitá právnická nebo fyzická osoba zpracovává osobní údaje, a zda splnila svou zákonnou povinnost takové zpracování oznámit Úřadu postupem podle § 16 zákona (pokud se na ni oznamovací povinnost vztahuje). V registru je možné vyhledávat podle názvu subjektu, přiděleného registračního čísla nebo IČ.